Starostlivá mestská časť, zabezpečujúca životné potreby obyvateľov

Zabezpečíme rozšírenie miest v jasliach a škôlkach, posilníme sieť komunitných a materských centier. Sústredíme sa na rozvoj dostupných športovísk a priestorov pre mládež. Zlepšíme sociálnu starostlivosť pre seniorov vďaka denným centrám, stacionárom a zariadeniam celodennej starostlivosti.

Sebavedomá samospráva vo vzťahu k developerom a rozvoju svojho územia

Vďaka jasným pravidlám pre developerov a silnému stavebnému úradu dokážeme priniesť novú kvalitu do našich susedstiev. Sústredíme sa na zabezpečenie komplexnej vybavenosti štvrtí, ochránime hodnotné prvky a územia v Novom Meste.

Bezpečné miesto pre život

Postaráme sa o kvalitnú údržbu ciest a chodníkov a sústredíme sa na vytváranie bezpečných dopravných riešení. Vďaka skúsenostiam a spolupráci s Hlavným mestom zintenzívnime úpravu verejných priestorov za rešpektovania technických, estetických a funkčných štandardov.

Zelené a zdravé prostredie pre život

Sústredíme sa na ochranu a rozvíjanie bohatstva Lesoparku, mestských parkov aj menších parčíkov a v jednotlivých štvrtiach Nového Mesta. Zodpovedne sa budeme pripravovať na výzvy súvisiace so zmenou klímy a to nielen výsadbou stromov, ale aj posilňovaním miestnej biodiverzity či zodpovedným hospodárením s dažďovou vodou.

Živý organizmus so silnými susedstvami, bohatou kultúrnou scénou a identitou

Zameriame sa na posilnenie miestnych komunít a identity novomestských štvrtí. Zlepšíme možnosti kultúrneho vyžitia v novomestských kultúrnych strediskách pre všetky vekové skupiny a budeme rozvíjať spoluprácu s ďalšími mestskými ako aj súkromnými kultúrnymi inštitúciami.

Zodpovedný správca hospodáriaci transparentne so svojím majetkom

Zabezpečíme rozvoj Novej Tržnice, Lanovej dráhy na Kamzík, Konskej železnice a ďalších objektov v správe Nového Mesta. Základom bude koncepčná a systematická starostlivosť o náš spoločný majetok.

Dostávajte newsletter

Pravidelný prísun noviniek o novej energii v Novom Meste